TOP 5 Liceów w Warszawie 2018

Każdy szuka swojej wymarzonej szkoły inaczej, ale każdy chciałby aby dostać się do jednej z najlepszych szkół w mieście ponieważ to zapewni mu dobry start na studia. Przez to przygotowaliśmy TOP 5 Liceów w Warszawie na 2018 rok. Ranking Liceów Warszawa to bardzo popularny zwrot w wyszukiwarce googla, poniżej przedstawiamy 5 najlepszych liceów w Warszawie.

Miejsce 5

Na miejscu 5 według ranking uplasowało się XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, jest to jedno z najstarszych liceów założone w 1876 roku. Budynek placówki mieści się przy ulicy Polnej 5 w Warszawie. Tak wysoki wynik w rankingu placówka może zawdzięczać wynikom z egzaminu maturalnego, zdawalność wyniosła 100%, średni wynik z polskiego to aż 78%, z matematyki to 90% a z języka angielskiego aż 98%. XXVII Liceum na rok szkolny 2018/2019 przygotowało 8 profili o kształceniu ogólnym.

Miejsce 4

Tuż za podium na miejscu 4 uplasowało się XXXIII Liceum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jak sama nazwa wskazuje jest to szkoła dwujęzyczna z wiodącym językiem angielskim w której można przygotowywać się do Matury Międzynarodowej. W szkole uczy się około 640 uczniów w 20 klasach. Na rok szkolny 2018/2019 szkoła przygotowała 5 różnych profili klas. Jak na szkołę z tak wysokiego miejsca w rankingach może się ona pochwalić 100 % zdawalnością z matur oraz 100% średnim wynikiem z języka angielskiego. Jeżeli chodzi o język polski to średni wynik wyniósł 74% a z matematyki 91%. Szkoła bardzo dobrze współpracuje ze szkołami zagranicznymi i cieszy się bardzo dużą renomą w kraju jak i na świecie.

Miejsce 3

Na ostatnim miejscu na podiom załapało się VIII Liceum im. Władysława IV w Warszawie. Jest to szkoła która istnieje od 1885 roku i łączy szacunek do tradycji z nowoczesnymi metodami kształcenia. Na rok szkolny 2018/2019 szkoła przygotowała pięć profili klas a minimalny próg dostania wyniósł prawie 160 punktów. Jak w powyższych przypadkach zdawalność matur wynosi 100% z średnie wyniki oscylują w granicach 78-96%.

Miejsce 2

Na drugim miejscu uplasowało się II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. Do już druga placówka dwujęzyczna w zestawieniu, to pokazuje jak ważny na dzień dzisiejszy jest język obcy. Szkoła została założona w 1918 roku a jej budynek mieści się przy ulicy Myśliwieckiej 6. W tej szkole przygotowuje się uczniów między innymi do matury między narodowej. Po zakończeniu nauki w tej szkolne wszystkie kierunki studiów w Warszawie stoją dla absolwentów otworem.

Miejsce 1

W końcu dotarliśmy do miejsca pierwszego, najlepszego liceum w Warszawie według rankingów. XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie to jedna z najstarszych i największych placówek w Warszawie, znana wszystkim warszawiakom od najlepszej strony. Znakomite wyniki matur, wysoki poziom nauczania i zróżnicowane profile kształcenia dały właśnie tej placówce najwyższe miejsce na podium.