CIX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej Warszawa

CIX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.cixlo.waw.pl

e-mail: sekretariat@cixlo.waw.pl

Tel.: (22) 643-57-56

Adres: ul. Edwarda Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa

CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej jest to szkoła, w której młodzi ludzie mogą liczyć na życzliwość i empatię kadry pedagogicznej oraz pozostałych uczniów. CIX Liceum prowadzi oddziały integracyjne, w których mogą uczyć się dzieci z ADHD, autyzmem czy też z innymi problemami. Szkoła bardzo duży nacisk stawia na rozwój osobisty uczniów i rozbudowę ich mocnych stron, to wszystko jest możliwe na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych w trakcie najróżniejszych kół zainteresowań. Szkoła nie zajmuje wysokich lokat w rankingach liceów w Warszawie ale ma bardzo dobre wyniki z matur i absolwenci tego liceum nie mają problemów z dostaniem się na wymarzone studia. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w placówce, której budynek znajduje się przy ulicy Edwarda Warchałowskiego 4 w Warszawie, bądź na stronie internetowej szkoły, która znajduje się powyżej.

Wyniki matur CIX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej Warszawa

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22% 17
chemia pisemny rozszerzony - 6% 3
geografia pisemny rozszerzony - 27% 9
język angielski ustny podstawowy 87.2% 63.1% 39
język angielski pisemny podstawowy 97.4% 75% 34
język angielski pisemny rozszerzony - 45% 25
język hiszpański pisemny rozszerzony - 52% 1
język polski ustny podstawowy 95% 50.02% 61
język polski pisemny podstawowy 100% 57% 35
język polski pisemny rozszerzony - 31% 7
język rosyjski ustny podstawowy 100% 57.37% 40
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 47.5% 30% 35
matematyka pisemny rozszerzony - 5% 3
wos pisemny rozszerzony - 22% 5

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
chemia pisemny rozszerzony - 3% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 47% 1
geografia pisemny rozszerzony - 36.8% 13
historia pisemny rozszerzony - 30.5% 4
język angielski pisemny podstawowy 88% 58.8% 16
język angielski ustny podstawowy 83% 52.4% 16
język angielski pisemny rozszerzony - 68.3% 6
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 84% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 87% 1
język niemiecki ustny podstawowy - 17% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 56% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 55.3% 19
język polski ustny podstawowy 100% 51.8% 19
matematyka pisemny podstawowy 42% 30% 19
wos pisemny rozszerzony - 17% 3