CV Liceum im. Zbigniewa Herberta Warszawa

CV Liceum im. Zbigniewa Herberta

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zs.waw.pl

e-mail:

Tel.: (22) 884-43-80

Adres: ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa

CV Liceum im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zaczęło swoją działalność 1 września 1997r. Liceum znajduje się w dzielnicy Tarchomin, przy ulicy Vincenta van Gogha 1 w Warszawie. Jest to placówka łącząca nowoczesne metody z niezastąpionym tradycyjnym podejściem do nauczania młodych pokoleń. Szkoła cieszy się dobrymi opiniami wśród społeczeństwa, na co składa się klimat sprzyjający nauce, poszanowanie praw uczniów i starania szkoły w jak najlepszej realizacji programu nauczania. Szkoła bierze udział w wielu programach i wycieczkach dydaktycznych, a także spotkaniach i sympozjach z udziałem uczonych autorytetów. Placówka posiada liczne certyfikaty, np. "Szkoła z klasą", "Szkoła z pomysłem na kulturę", "Bezpieczna szkoła", czy też "Szkoła Wspierająca Uzdolnionych". Liceum cieszy się stuprocentową zdawalnością egzaminu dojrzałości, co osiąga dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze kierowniczej oraz pedagogicznej. Dzięki takim wynikom szkoła zajmuje wysokie lokaty w rankingach liceów WarszawskichDo podjęcia nauki w CV Liceum Zbigniewa Herberta w Warszawie zachęca możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej, wyjazdy integracyjne organizowane dla klas pierwszych lub zajęcia pozalekcyjne w zakresie różnych dziedzin nauki. Oprócz tego liceum dysponuje pracowniami multimedialnymi, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, bezprzewodową siecią Wi-Fi dostępną dla uczniów szkoły, biblioteką wyposażoną w internetowe centrum informacji multimedialnej, siłownią, halą sportową i boiskami sportowymi oraz bufetem. Jednym z największych atutów szkoły jest dobra lokalizacja (dogodny dojazd Trasą Łazienkowską i Ostrobramską).

Profile CV Liceum im. Zbigniewa Herberta

E / ang-pol-wos

A / ogólny

A / ogólny

B / ogólny

C / ogólny

D / ogólny

Wyniki matur CV Liceum im. Zbigniewa Herberta Warszawa

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26% 20
chemia pisemny rozszerzony - 25.5% 18
fizyka pisemny rozszerzony - 33% 5
geografia pisemny rozszerzony - 44% 26
historia pisemny rozszerzony - 43% 10
język angielski pisemny podstawowy 99% 83.2% 88
język angielski ustny podstawowy 100% 85.1% 88
język angielski pisemny rozszerzony - 59.7% 58
język francuski pisemny podstawowy 100% 86% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 93% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 60% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 74% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 32% 1
język polski ustny podstawowy 100% 71.8% 91
język polski pisemny podstawowy 99% 62.4% 91
język polski pisemny rozszerzony - 83.4% 10
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94% 1
matematyka pisemny podstawowy 96% 63.7% 91
matematyka pisemny rozszerzony - 23.8% 22
wos pisemny rozszerzony - 32.1% 19