CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa

CXIX Liceum im. Jacka Kuronia

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.lokuronia.edu.pl

e-mail: zlota58@poczta.onet.pl

Tel.: (22) 620-11-41

Adres: ul. Złota 58 , 00-821 Warszawa

Jedną ze szkół publicznych, znajdujących się w Warszawie jest CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa. Jest to szkoła prowadzona przez Miasto Stołeczne Warszawę. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Liceum powstało w 1998 roku. W 2008 roku patronem szkoły wybranym w porozumieniu pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami został Jacek Kuroń. Dzięki wszechstronnym zainteresowaniom patrona biorą udział w akcjach propagujących tolerancję oraz wielokulturowość we współczesnym świecie. Patron szkoły charakteryzuje się otwartością na świat, indywidualnym stylem, działalnością społeczną, działalnością polityczną. Szkoła posiada liczne certyfikaty oraz wyróżnienia w rankingach liceów Warszawskich. Należą do nich:

 • Szkoła z pomysłem na kulturę,
 • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
 • Szkoła Odkrywców i Talentów,
 • Szkoła talentów.

Młodzież może udzielać się oraz rozwijać swoje zainteresowania:

 • w wolontariacie,
 • Teatrze Stopa,
 • w profesjonalnym studium filmowym - Złota 58,
 • w projekcie językowym Stolice Europy,
 • w projekcie językowym "YouthMaSter",
 • w chórze szkolnym,
 • w Warszawskiej Lidze Debatanckiej.

CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa znajduje się na ulicy Złotej 58 w Warszawie.

Uczniowie CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa biorą udział w licznych konkursach, debatach, osiągają sukcesy na różnych szczeblach edukacyjnych. W szkole podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych poszerzają, pogłębiają swoją wiedzę. Poszerzają swoje pasje oraz zainteresowania.

Profile CXIX Liceum im. Jacka Kuronia

A / ogólny

B / ogólny

C / ogólny

D / ogólny

E / ogólny

Wyniki matur CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 43% 17
chemia pisemny rozszerzony - 16% 8
filozofia pisemny rozszerzony - 8% 1
historia pisemny rozszerzony - 27% 13
historia sztuki pisemny rozszerzony - 33% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 73.19% 97
język angielski pisemny podstawowy 99% 80% 96
język angielski pisemny rozszerzony - 61% 71
język niemiecki ustny podstawowy - 20% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 56% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 12% 1
język polski ustny podstawowy 100% 62.08% 100
język polski pisemny podstawowy 99% 65% 99
język polski pisemny rozszerzony - 58% 61
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 82% 1
język włoski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 100% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 86% 1
matematyka pisemny podstawowy 99% 53% 99
matematyka pisemny rozszerzony - 15% 4
wos pisemny rozszerzony - 40% 26

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 44% 5
chemia pisemny rozszerzony - 7.5% 2
filozofia pisemny rozszerzony - 46% 1
geografia pisemny rozszerzony - 28.2% 5
historia pisemny rozszerzony - 24.8% 5
historia sztuki pisemny rozszerzony - 24% 4
język angielski pisemny podstawowy 98% 75.8% 84
język angielski ustny podstawowy 100% 69.6% 84
język angielski pisemny rozszerzony - 53.8% 57
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 52% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 80% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 72.7% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 34.3% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 10% 1
język polski pisemny podstawowy 98% 62% 88
język polski ustny podstawowy 99% 60.2% 88
język polski pisemny rozszerzony - 77.5% 41
język rosyjski pisemny rozszerzony - 82% 1
matematyka pisemny podstawowy 86% 49.6% 88
matematyka pisemny rozszerzony - 17.5% 4
wos pisemny rozszerzony - 35.9% 21