CXXXVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi Warszawa

CXXXVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: zs113.pl

e-mail: zs113@edu.um.warszawa.pl

Tel.: (22) 511-95-00

Adres: ul. Olgierda 35/41 , 03-536 Warszawa

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie istnieje od 1 września 2010 roku. Szkoła jest częścią Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Pierwszym etapem jest Szkoła Podstawowa, po ukończeniu której można kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym.

Zajęcia prowadzone są w klasach dwujęzycznych, co pozwala uczniom na doskonalenie języków obcych (francuski, niemiecki, angielski). W szkole praca odbywa się w systemie kształcenia, który został oparty na tutoringu nauczycielskim. Jest to model nauczania oparty na zwiększeniu indywidualizm pracy z uczniem. Pozwala to na bardziej efektywne zapoznanie się z potrzebami i umiejętności młodego człowieka oraz odpowiednie ukierunkowanie działań na przyszłość. Ponadto dzięki wsparciu nauczyciela-tutora łatwiej wyłapać ewentualne trudności natury emocjonalnej czy w kontaktach interpersonalnych. Dodatkowo uczeń w większym stopniu bierze odpowiedzialność za własne życie, szczególnie dba o właściwy rozwój osobisty i społeczny. Szkoła bardzo często jest również wysoko lokowana we wszelki konkursach oraz rankingach liceów w Warszawie

Siedziba CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie mieści się przy ulicy Olgierda 35/41. Wyremontowany budynek Zespołu Szkół ma doskonale wyposażone sale lekcyjne (m.in. w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne) oraz pracownie przedmiotowe (w tym przeznaczoną do nauki chemii, fizyki, informatyki oraz tzw. laboratorium językowe). W doskonale zaopatrzonej bibliotece uczniowie mogą wypożyczać nie tylko lektury, ale też inne interesujące pozycje literatury polskiej czy światowej. Ponadto posiada kompleks sportowy zapewniający właściwe wychowanie fizyczne młodego człowieka oraz dostęp do hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oferuje również usługi doradztwa zawodowego dzięki Szkolnemu Biuru Karier.

Profile CXXXVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi

1B/1 / biol-chem

1A / dwujęzyczny

1B / ogólny

Wyniki matur CXXXVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi Warszawa

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 21% 9
chemia pisemny rozszerzony - 48% 5
fizyka pisemny rozszerzony - 46% 8
geografia pisemny rozszerzony - 40% 20
historia pisemny rozszerzony - 34% 9
informatyka pisemny rozszerzony - 28% 4
język angielski pisemny podstawowy 100% 88% 45
język angielski ustny podstawowy 100% 67.89% 46
język angielski pisemny rozszerzony - 74% 42
język francuski pisemny podstawowy 100% 77% 7
język francuski ustny podstawowy 100% 71.43% 7
język francuski pisemny rozszerzony - 70% 4
język niemiecki ustny podstawowy 100% 70% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 82% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 66% 2
język polski ustny podstawowy 100% 52.02% 58
język polski pisemny podstawowy 100% 63% 57
język polski pisemny rozszerzony - 72% 7
matematyka pisemny podstawowy 98.3% 64% 57
matematyka pisemny rozszerzony - 48% 12
wos pisemny rozszerzony - 27% 8

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 21.7% 6
chemia pisemny rozszerzony - 28% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 20% 2
geografia pisemny rozszerzony - 51.6% 8
historia pisemny rozszerzony - 36% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 90.6% 21
język angielski ustny podstawowy 100% 79% 21
język angielski pisemny rozszerzony - 72.3% 15
język polski pisemny podstawowy 100% 67.9% 21
język polski ustny podstawowy 100% 58.7% 21
język polski pisemny rozszerzony - 74.4% 8
matematyka pisemny podstawowy 90% 61.1% 21
matematyka pisemny rozszerzony - 13.2% 5
wos pisemny rozszerzony - 8% 1