I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego Warszawa

I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: jedynka.org

e-mail: jedynka@jedynka.org

Tel.: (22) 839-48-13

Adres: ul. Alojzego Felińskiego 15 , 01-513 Warszawa

I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie to szkoła znajdująca się na Żoliborzu przy ul. Felińskiego 15. Dyrektorem placówki jest Andrzej Jan Wyrozembski.

Historia I LO sięga roku 1930, kiedy to na terenie Starego Żoliborza (w budynku m.in. obecnego kina Wisła) powstała Szkoła Podstawowa im. Bolesława Limanowskiego, stopniowo przekształcona w Gimnazjum (1934 r.). Lata II wojny światowej to czas kontynuacji nauczania w formie tajnych spotkań prowadzonych przez pedagogów szkoły. Od roku 1945, tym razem w budynku przy ulicy Felińskiego 15, ponownie uruchomiono działalność V Państwowego Gimnazjum oraz Liceum im. księcia Józefa Poniatowskiego. Nazwę I Liceum im. Bolesława Limanowskiego placówka otrzymała w roku 1957.

Szkoła posiada bogatą tradycję edukacyjną. Do grona jej absolwentów należą między innymi osoby takie jak: Zbigniew Religa, Zbigniew Zapasiewicz, Jarosław Abramow – Newerly, Bronisław Geremek, Janusz Głowacki.

Obecnie szkoła realizuje zadania placówki integracyjnej, oferuje zajęcia specjalistyczne, otacza opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowując wymagania programów nauczania do zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Liceum posiada bardzo dobrą bazę lokalową i nowoczesną halę sportową, uczniowie korzystają z bogatego wyposażenia szkoły. W szkole funkcjonuje Centrum Multimedialne wraz z bogato wyposażoną w książki, podręczniki, czasopisma i płyty CD czytelnią, dostosowaną do udzielania pomocy uczniom w zakresie doboru materiałów dydaktycznych do przedmiotów zdawanych na maturze. Budynek i otoczenie szkoły są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Jest to jedno z niewielu liceów w Warszawie tak przystosowane aby wspierać uczniów na każdym kroku.

Profile I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego

C / angielska

D / artystyczna

Di / artystyczna - integracyjna

A / dziennikarska

H / ekologiczna

Hi / ekologiczna - integracyjna

B / matematyczna

F / medyczna

G / prawnicza

E / sport koszykówka/lekkoatletyka

Wyniki matur I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego Warszawa

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 31% 37
chemia pisemny rozszerzony - 26% 14
filozofia pisemny rozszerzony - 60% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 33% 13
geografia pisemny rozszerzony - 38% 36
historia pisemny rozszerzony - 41% 19
informatyka pisemny rozszerzony - 21% 13
język angielski ustny podstawowy 98.2% 69.67% 171
język angielski pisemny podstawowy 99.4% 82% 169
język angielski pisemny rozszerzony - 59% 127
język francuski ustny podstawowy 100% 53% 1
język francuski pisemny podstawowy 100% 54% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 57% 2
język hiszpański ustny podstawowy 100% 51.5% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 51% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 54% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 30% 1
język polski pisemny podstawowy 98.9% 62% 177
język polski ustny podstawowy 100% 61.07% 179
język polski pisemny rozszerzony - 51% 43
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 81% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 74.25% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 75% 2
matematyka pisemny podstawowy 89.4% 52% 177
matematyka pisemny rozszerzony - 27% 23
wos pisemny rozszerzony - 35% 19

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 35.2% 26
chemia pisemny rozszerzony - 38.6% 8
fizyka pisemny rozszerzony - 31.6% 8
geografia pisemny rozszerzony - 41.7% 35
historia pisemny rozszerzony - 36% 17
historia sztuki pisemny rozszerzony - 43% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 32% 6
język angielski pisemny podstawowy 99% 80.6% 146
język angielski ustny podstawowy 99% 72% 146
język angielski pisemny rozszerzony - 51% 101
język francuski pisemny podstawowy 100% 54% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 73% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 58% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 54% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 20% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 58.8% 151
język polski ustny podstawowy 96% 55.1% 151
język polski pisemny rozszerzony - 58.6% 37
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 85% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 86.8% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 74% 5
matematyka pisemny podstawowy 87% 50.6% 151
matematyka pisemny rozszerzony - 21.8% 23
wos pisemny rozszerzony - 27% 23