II Liceum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Olsztyn

II Liceum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zso1.olsztyn.pl

e-mail: szkola@zso1.olsztyn.pl

Tel.: (89) 527-24-55

Adres: ul. K. R. Małłków 3, 10-113 Olsztyn

Wyniki matur II Liceum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Olsztyn

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 51% 91
chemia pisemny rozszerzony - 55% 88
filozofia pisemny rozszerzony - 74% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 57% 71
geografia pisemny rozszerzony - 52% 22
historia pisemny rozszerzony - 50% 25
informatyka pisemny rozszerzony - 55% 8
język angielski pisemny podstawowy 100% 92% 0
język angielski ustny podstawowy 100% 87% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 80% 162
język francuski pisemny rozszerzony - 80% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 76% 0
język hiszpański ustny podstawowy 100% 79% 0
język hiszpański pisemny rozszerzony - 76% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 95% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 84% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 76% 31
język polski pisemny podstawowy 100% 65% 204
język polski ustny podstawowy 100% 76% 204
język polski pisemny rozszerzony - 58% 26
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 96% 0
język rosyjski ustny podstawowy 100% 94% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 70% 5
język włoski pisemny podstawowy 100% 90% 0
język włoski ustny podstawowy 100% 93% 0
matematyka pisemny podstawowy 100% 80% 204
matematyka pisemny rozszerzony - 55% 104
wos pisemny rozszerzony - 55% 22

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 49% 67
chemia pisemny rozszerzony - 41.4% 63
filozofia pisemny rozszerzony - 52% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 52.2% 53
geografia pisemny rozszerzony - 62.2% 16
historia pisemny rozszerzony - 53.7% 14
informatyka pisemny rozszerzony - 57% 10
język angielski pisemny podstawowy 100% 93.4% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 87.3% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 76.9% 105
język francuski pisemny podstawowy 100% 90% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 93.3% 0
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 86.9% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 80.4% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 80.2% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93.9% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 76.5% 26
język polski ustny podstawowy 100% 73.3% 149
język polski pisemny podstawowy 99.3% 65.9% 149
język polski pisemny rozszerzony - 63.5% 35
język rosyjski pisemny rozszerzony - 70% 1
matematyka pisemny podstawowy 99.3% 78.4% 149
matematyka pisemny rozszerzony - 53.6% 66
wos pisemny rozszerzony - 50.8% 19