II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa

II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.batory.edu.pl

e-mail: sekrateriat@batory.edu.pl

Tel.: (22) 628-21-01

Adres: ul. Myśliwiecka 6 , 00-459 Warszawa

Początkowo od 1 września 1918 roku znajdowało się tam Gimnazjium. II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa działa pod tą nazwą od 1958 roku. Szkoła prowadzona jest przez dyrektora Barbarę Kordas. W szkole jest trzech wicedyrektorów: Joanna Szcześniak, Krzysztof Ściechowski oraz Michał Malarski. Od 2005 roku w II Liceum z oddziałami dwujęzycznymi realizowany jest zarówno polski program nauczania jak i program Matury Międzynarodowej. Od 2016 roku klasy licealne objęte są patronatem uczelni wyższych znajdujących się na terenie stolicy. Należą do nich między innymi: WUM, UW, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii, Wydział chemii, Wydział Zarządzania, PW, SGH. II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa zostało przekształcone zgodnie ze zmianami w 2017 roku. W tym czasie zostały likwidowane gimnazja. Pozostały tam tylko klasy licealne większość dwujęzycznych. Szkoła zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach liceów Warszawskich.

Szkoła znajduje się w Warszawie, na ulicy Myśliwieckiej 6.

Przy Szkole znajduje się Fundacja Społeczności Liceum Batorego. Fundacja została założona 6 lutego 2017 roku. Jej celami są między innymi:

  1. wspieranie bieżącej działalności liceum,
  2. wspieranie uzdolnionych uczniów,
  3. utrzymanie nieruchomości oraz budynków, w których znajduje się Liceum,
  4. promocja Liceum, jej historii, działalności,
  5. wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami, nauczycielami, absolwentami oraz pracownikami niepedagogicznymi.

Fundacja Społeczności jest bardzo dużym wsparciem dla Liceum.

Profile II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

bch/dj / dwujęzyczna

MG/dj / dwujęzyczna

ph/dj / dwujęzyczny

ib / międzynarodowa

BCh / ogólny

MF / ogólny

Wyniki matur II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 75% 61
chemia pisemny rozszerzony - 76% 61
filozofia pisemny rozszerzony - 56% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 71% 23
geografia pisemny rozszerzony - 82% 41
historia pisemny rozszerzony - 79% 32
historia sztuki pisemny rozszerzony - 67% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 68% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 87.9% 135
język angielski pisemny podstawowy 100% 98% 135
język angielski pisemny rozszerzony - 90% 150
język francuski ustny podstawowy 100% 88.88% 8
język francuski pisemny podstawowy 100% 93% 8
język francuski pisemny rozszerzony - 84% 8
język hiszpański ustny podstawowy 100% 87% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 89% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 61% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 17
język niemiecki ustny podstawowy 100% 84.35% 17
język niemiecki pisemny rozszerzony - 93% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 78% 165
język polski ustny podstawowy 100% 64.79% 165
język polski pisemny rozszerzony - 84% 44
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 89% 2
język włoski pisemny podstawowy 100% 81% 2
język włoski ustny podstawowy 100% 72% 2
język łaciński pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 91% 165
matematyka pisemny rozszerzony - 74% 105
wos pisemny rozszerzony - 82% 14

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 75.1% 65
chemia pisemny rozszerzony - 72.8% 72
filozofia pisemny rozszerzony - 86% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 62.3% 25
geografia pisemny rozszerzony - 78.3% 51
historia pisemny rozszerzony - 83.8% 36
informatyka pisemny rozszerzony - 82.5% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 88.7% 130
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.2% 130
język angielski pisemny rozszerzony - 87.2% 119
język francuski ustny podstawowy 100% 73.6% 9
język francuski pisemny podstawowy 100% 86.7% 9
język francuski pisemny rozszerzony - 84% 3
język hiszpański ustny podstawowy 100% 77% 10
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 84.4% 10
język hiszpański pisemny rozszerzony - 78% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79.4% 9
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96.7% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 84.5% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 77.3% 163
język polski ustny podstawowy 100% 64.2% 163
język polski pisemny rozszerzony - 83.6% 44
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 96% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 69% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 98% 2
język włoski pisemny podstawowy 100% 66% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 63% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 90% 163
matematyka pisemny rozszerzony - 61.7% 108
wos pisemny rozszerzony - 74.9% 14