Liceum im. Wisławy Szymborskiej Skierniewice

Liceum im. Wisławy Szymborskiej

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.ekonomik.edu.pl

e-mail: ekon-sk@wp.pl

Tel.: (46) 833-35-19

Adres: ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice

Wyniki matur Liceum im. Wisławy Szymborskiej Skierniewice

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 33.22% 29
chemia pisemny rozszerzony - 36.88% 16
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 47.44% 13
geografia pisemny rozszerzony - 43.64% 66
historia pisemny rozszerzony - 42% 8
język angielski ustny podstawowy 97% 60.1% 128
język angielski pisemny podstawowy 100% 73.73% 128
język angielski pisemny rozszerzony - 49.38% 68
język niemiecki ustny podstawowy 100% 73.06% 12
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 83% 12
język niemiecki pisemny rozszerzony - 63.75% 8
język polski ustny podstawowy 100% 65.05% 143
język polski pisemny podstawowy 100% 58.64% 143
język polski pisemny rozszerzony - 50.38% 33
język rosyjski ustny podstawowy 100% 58.89% 3
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 58% 3
matematyka pisemny podstawowy 94% 58.15% 143
matematyka pisemny rozszerzony - 30.38% 32
wos pisemny rozszerzony - 33.38% 33