Technikum nr 10 Wrocław

Technikum nr 10

Rodzaj: technikum / Szkoła Publiczna

Strona: www.ezn.edu.pl

e-mail: ezn@ezn.edu.pl

Tel.: (71) 355-39-01

Adres: ul. Braniborska 57, 53-680 Wrocław

Profile Technikum nr 10

A / Technik elektronik

DE / Technik informatyk

FG / Technik informatyk

C / Technik mechatronik

Wyniki matur Technikum nr 10 Wrocław

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 42% 1
chemia pisemny rozszerzony - 7% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 27.8% 112
geografia pisemny rozszerzony - 42.2% 25
historia pisemny rozszerzony - 38% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 36.2% 21
język angielski pisemny podstawowy 98.6% 83.5% 148
język angielski ustny podstawowy 95.9% 67.7% 148
język angielski pisemny rozszerzony - 60% 119
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62.7% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 63.3% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 32% 3
język polski ustny podstawowy 98% 54.6% 151
język polski pisemny podstawowy 100% 58.5% 151
język polski pisemny rozszerzony - 81.1% 7
matematyka pisemny podstawowy 100% 67.5% 151
matematyka pisemny rozszerzony - 19.6% 137
wos pisemny rozszerzony - 36% 2

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 17.7% 3
chemia pisemny rozszerzony - 13.5% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 29.9% 115
geografia pisemny rozszerzony - 50.4% 26
historia pisemny rozszerzony - 34% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 33.6% 18
język angielski pisemny podstawowy 99.3% 82% 139
język angielski pisemny rozszerzony - 59.9% 103
język francuski pisemny rozszerzony - 42% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 77.4% 7
język niemiecki pisemny rozszerzony - 41% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 59.6% 146
język polski pisemny rozszerzony - 81.8% 17
matematyka pisemny podstawowy 98.6% 70.5% 146
matematyka pisemny rozszerzony - 21.3% 123
wos pisemny rozszerzony - 37% 5