Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica Warszawa

Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica

Rodzaj: technikum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zs10.pl

e-mail: zs10@edu.um.warszawa.pl

Tel.: (22) 833-28-68

Adres: ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10 , 01-883 Warszawa

Profile Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica

e / Technik ekonomista

ai / Technik informatyk

at / Technik obsługi turystycznej

s / Technik spedytor

Wyniki matur Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica Warszawa

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 16% 2
geografia pisemny rozszerzony - 20% 51
historia pisemny rozszerzony - 22% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 14% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 66% 105
język angielski pisemny podstawowy 87.6% 59% 104
język angielski pisemny rozszerzony - 42% 53
język polski ustny podstawowy 100% 54% 105
język polski pisemny podstawowy 93.3% 50% 104
język polski pisemny rozszerzony - 43% 10
matematyka pisemny podstawowy 38.1% 29% 104
matematyka pisemny rozszerzony - 8% 16
wos pisemny rozszerzony - 12% 2

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 5% 1
geografia pisemny rozszerzony - 19.3% 50
historia pisemny rozszerzony - 31.3% 9
informatyka pisemny rozszerzony - 4% 2
język angielski ustny podstawowy 92% 59.2% 88
język angielski pisemny podstawowy 88% 56.4% 88
język angielski pisemny rozszerzony - 33.2% 39
język niemiecki ustny podstawowy 100% 30% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 34% 1
język polski pisemny podstawowy 86% 44.9% 92
język polski ustny podstawowy 100% 58.6% 92
język polski pisemny rozszerzony - 45% 5
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 94% 3
język rosyjski ustny podstawowy 100% 94.3% 3
język rosyjski pisemny rozszerzony - 68% 3
matematyka pisemny podstawowy 33% 25.6% 92
matematyka pisemny rozszerzony - 4% 5
wos pisemny rozszerzony - 35.7% 3