Technikum nr 4 Olsztyn

Technikum nr 4

Rodzaj: technikum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zsbolsztyn.pl

e-mail: sekretariat@zsbolsztyn.pl

Tel.: (89) 527-67-92

Adres: ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn

Profile Technikum nr 4

1A / Technik architektury krajobrazu

1B / Technik budownictwa

1D / Technik drogownictwa

1GD / Technik geodeta

1MB / Technik technologii drewna

1TS / Technik urządzeń sanitarnych

Wyniki matur Technikum nr 4 Olsztyn

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12.6% 11
fizyka pisemny rozszerzony - 32.7% 3
geografia pisemny rozszerzony - 21.1% 27
historia pisemny rozszerzony - 9% 4
historia sztuki pisemny rozszerzony - 17.5% 2
język angielski pisemny podstawowy 85.7% 55% 0
język angielski ustny podstawowy 100% 60.8% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 40.5% 24
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 51.6% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 70% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 18% 2
język polski pisemny podstawowy 92.2% 43.5% 75
język polski ustny podstawowy 100% 55.2% 75
język polski pisemny rozszerzony - 50% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 50% 28% 0
język rosyjski ustny podstawowy 100% 30% 0
matematyka pisemny podstawowy 66.2% 41% 75
matematyka pisemny rozszerzony - 10.9% 24
wos pisemny rozszerzony - 4% 2

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 16.4% 18
fizyka pisemny rozszerzony - 21.4% 5
geografia pisemny rozszerzony - 31.2% 29
historia pisemny rozszerzony - 27.3% 3
język angielski ustny podstawowy 99% 63.1% 0
język angielski pisemny podstawowy 84.9% 51.3% 1
język angielski pisemny rozszerzony - 31.9% 41
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 49.2% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 42% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 24% 1
język polski pisemny podstawowy 88.4% 45.4% 109
język polski ustny podstawowy 96.4% 57.6% 109
język polski pisemny rozszerzony - 44.6% 14
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 46% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 30% 0
matematyka pisemny podstawowy 76.8% 48.5% 109
matematyka pisemny rozszerzony - 8.6% 39
wos pisemny rozszerzony - 14% 5