Technikum w ZS Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego Skierniewice

Technikum w ZS Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego

Rodzaj: technikum / Szkoła Publiczna

Strona: zsz2.idsl.pl

e-mail: sekretariat@zsz2.internetdsl.pl

Tel.: (46) 833-32-67

Adres: ul. Pomologiczna 15, 96-100 Skierniewice

Wyniki matur Technikum w ZS Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego Skierniewice

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 18.06% 6
historia pisemny rozszerzony - 18% 1
historia muzyki pisemny rozszerzony - 8% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 14.8% 5
język angielski pisemny podstawowy 96% 62.36% 45
język angielski ustny podstawowy 93% 52.74% 45
język angielski pisemny rozszerzony - 37.54% 13
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 58% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 36.67% 2
język polski ustny podstawowy 98% 47.77% 47
język polski pisemny podstawowy 96% 42.95% 47
język polski pisemny rozszerzony - 45% 1
matematyka pisemny podstawowy 81% 44.55% 47
matematyka pisemny rozszerzony - 6.42% 24
wos pisemny rozszerzony - 8.06% 6