Technikum ZDZ Rzeszów

Technikum ZDZ

Rodzaj: technikum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zszdz.rzeszow.pl

e-mail: szkola@zszdz.rzeszow.pl

Tel.: (17) 862-80-93

Adres: al. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów

Profile Technikum ZDZ

1TB / Technik budownictwa

1TI / Technik informatyk

1TM / Technik mechanik

1TR / Technik renowacji elementów architektury

1TD / Technik urządzeń dźwigowych

1TF / Technik usług fryzjerskich

Wyniki matur Technikum ZDZ Rzeszów

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 14% 8
informatyka pisemny rozszerzony - 1% 3
język angielski pisemny podstawowy 84% 45% 25
język angielski ustny podstawowy 100% 31% 25
język angielski pisemny rozszerzony - 23% 6
język polski pisemny podstawowy 96% 55% 24
język polski ustny podstawowy 100% 57% 24
język polski pisemny rozszerzony - 36% 2
matematyka pisemny podstawowy 48% 33% 24
matematyka pisemny rozszerzony - 4% 5

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 13.75% 8
informatyka pisemny rozszerzony - 1.33% 3
język angielski ustny podstawowy 84% 31.38% 25
język angielski pisemny podstawowy 84% 44.64% 25
język angielski pisemny rozszerzony - 22.67% 6
język polski ustny podstawowy 96% 57.13% 24
język polski pisemny podstawowy 96% 55.48% 24
język polski pisemny rozszerzony - 36.25% 2
matematyka pisemny podstawowy 48% 33.2% 24
matematyka pisemny rozszerzony - 4% 5