Technikum Zdzieszowice

Technikum

Rodzaj: technikum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zs.zdzieszowice.pl/strona/index.php

e-mail: sekretariat@zs.zdzieszowice.pl

Tel.: (77) 484-49-97

Adres: ul. Góry św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice

Wyniki matur Technikum Zdzieszowice

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 27.2% 5
język angielski pisemny podstawowy 100% 66.5% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 66.7% 40% 3
język polski pisemny podstawowy 85.7% 41.6% 7
matematyka pisemny podstawowy 100% 44% 7
matematyka pisemny rozszerzony - 6.7% 3
wos pisemny rozszerzony - 10% 1