V Liceum im. K. K. Baczyńskiego Rzeszów

V Liceum im. K. K. Baczyńskiego

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.lo5.resman.pl

e-mail: sekretariat@zso2.resman.pl

Tel.: (17) 748-21-00

Adres: ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Profile V Liceum im. K. K. Baczyńskiego

1c,d / ang-biol-chem (sportowa)

1f / biol-wos-ang

1g / mat-ang-fiz

1b / pol-biol-ang

1a / wos-biol-ang

Wyniki matur V Liceum im. K. K. Baczyńskiego Rzeszów

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 16% 49
chemia pisemny rozszerzony - 12% 14
fizyka pisemny rozszerzony - 32% 3
geografia pisemny rozszerzony - 33% 29
historia pisemny rozszerzony - 27% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 54% 1
język angielski ustny podstawowy 94% 66% 128
język angielski pisemny podstawowy 94% 59% 128
język angielski pisemny rozszerzony - 32% 49
język niemiecki ustny podstawowy 100% 48% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 66% 3
język polski pisemny podstawowy 99% 55% 128
język polski ustny podstawowy 99% 68% 128
język polski pisemny rozszerzony - 68% 10
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 90% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 62% 1
matematyka pisemny podstawowy 74% 43% 128
matematyka pisemny rozszerzony - 11% 18
wos pisemny rozszerzony - 17% 25

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15.71% 49
chemia pisemny rozszerzony - 12.26% 14
fizyka pisemny rozszerzony - 31.67% 3
geografia pisemny rozszerzony - 33.05% 29
historia pisemny rozszerzony - 26.5% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 54% 1
język angielski ustny podstawowy 94.4% 66.28% 125
język angielski pisemny podstawowy 94.4% 58.58% 125
język angielski pisemny rozszerzony - 32.16% 49
język niemiecki ustny podstawowy 100% 47.67% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 66% 3
język polski pisemny podstawowy 99.22% 55% 128
język polski ustny podstawowy 99.22% 67.96% 128
język polski pisemny rozszerzony - 67.5% 10
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 90% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 62% 1
matematyka pisemny podstawowy 73.64% 42.99% 128
matematyka pisemny rozszerzony - 10.78% 18
wos pisemny rozszerzony - 17.27% 25