VI Liceum im. J. Lelewela Łódź

VI Liceum im. J. Lelewela

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.lo6.szkoly.lodz.pl

e-mail: liceum6@toya.net.pl

Tel.: (42) 684-22-20

Adres: ul. Podmiejska 21, 93-165 Łódź

Profile VI Liceum im. J. Lelewela

c / dziennikarska

bf / filmowa

b / teatralno-filmowa

Wyniki matur VI Liceum im. J. Lelewela Łódź

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15% 1
chemia pisemny rozszerzony - 10% 1
filozofia pisemny rozszerzony - 45% 2
geografia pisemny rozszerzony - 32.28% 19
historia pisemny rozszerzony - 29.33% 9
historia sztuki pisemny rozszerzony - 45% 2
język angielski pisemny podstawowy 93.8% 72.55% 65
język angielski ustny podstawowy 96.9% 70.85% 65
język angielski pisemny rozszerzony - 50.16% 50
język francuski pisemny podstawowy 100% 58% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 50% 1
język polski ustny podstawowy 100% 70.86% 66
język polski pisemny podstawowy 100% 55.54% 66
język polski pisemny rozszerzony - 58.39% 59
matematyka pisemny podstawowy 74.2% 38.82% 66
matematyka pisemny rozszerzony - 15% 4
wos pisemny rozszerzony - 26.9% 7

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 27.5% 6
chemia pisemny rozszerzony - 15% 1
filozofia pisemny rozszerzony - 54.5% 4
geografia pisemny rozszerzony - 42.35% 17
historia pisemny rozszerzony - 56.5% 4
historia sztuki pisemny rozszerzony - 20% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 78.65% 52
język angielski ustny podstawowy 100% 65.38% 52
język angielski pisemny rozszerzony - 47.21% 38
język francuski pisemny podstawowy 100% 68% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 83.33% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 38% 1
język polski pisemny podstawowy 98% 63.49% 52
język polski ustny podstawowy 100% 67.97% 53
język polski pisemny rozszerzony - 56.84% 38
matematyka pisemny podstawowy 92% 46.53% 53
matematyka pisemny rozszerzony - 6% 2
wos pisemny rozszerzony - 34.44% 3