VII Liceum Olsztyn

VII Liceum

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zschio.olsztyn.pl

e-mail: zschio@zschio.olsztyn.pl

Tel.: (89) 533-18-55

Adres: ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Profile VII Liceum

1B / Przyrodnicza

1C / Sportowa

1A / Teatralno- filmowa

Wyniki matur VII Liceum Olsztyn

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22.9% 19
chemia pisemny rozszerzony - 2% 1
geografia pisemny rozszerzony - 26.8% 12
historia pisemny rozszerzony - 23% 6
język angielski ustny podstawowy 100% 63.5% 0
język angielski pisemny podstawowy 97.8% 66.9% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 49.4% 22
język niemiecki ustny podstawowy 100% 78.7% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 79.3% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 69% 2
język polski ustny podstawowy 100% 57.7% 49
język polski pisemny podstawowy 100% 51.7% 49
język polski pisemny rozszerzony - 34.2% 16
matematyka pisemny podstawowy 87.8% 44% 49
matematyka pisemny rozszerzony - 6% 1
wos pisemny rozszerzony - 13% 2

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18.3% 21
chemia pisemny rozszerzony - 7% 1
geografia pisemny rozszerzony - 31.3% 18
historia pisemny rozszerzony - 23.2% 5
historia muzyki pisemny rozszerzony - 48% 1
język angielski pisemny podstawowy 96.6% 67.2% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 61.6% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 42.7% 25
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62.8% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 68% 0
język polski ustny podstawowy 98.4% 53.1% 62
język polski pisemny podstawowy 96.8% 49.7% 62
język polski pisemny rozszerzony - 55.3% 14
język włoski pisemny rozszerzony - 92% 1
matematyka pisemny podstawowy 54% 34% 62
matematyka pisemny rozszerzony - 2% 1
wos pisemny rozszerzony - 15.2% 11