VIII Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Olsztyn

VIII Liceum im. Cypriana Kamila Norwida

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zso4olsztyn.pl

e-mail: zso4@poczta.fm

Tel.: (89) 542-82-33

Adres: ul. Edwarda Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn

Wyniki matur VIII Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Olsztyn

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22.4% 11
geografia pisemny rozszerzony - 26.7% 18
język angielski pisemny podstawowy 84% 52.4% 0
język angielski ustny podstawowy 92% 63.4% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 8.5% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 30% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 30% 0
język polski ustny podstawowy 100% 58.4% 26
język polski pisemny podstawowy 73.1% 36.9% 26
matematyka pisemny podstawowy 53.8% 31.4% 0
matematyka pisemny rozszerzony - 5% 2

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 20.2% 9
chemia pisemny rozszerzony - 7% 1
geografia pisemny rozszerzony - 34.6% 9
język angielski pisemny podstawowy 95.7% 66.1% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 60.1% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 54.7% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 30% 0
język niemiecki pisemny podstawowy - 28% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 46.8% 23
język polski ustny podstawowy 100% 52.2% 23
matematyka pisemny podstawowy 54.2% 34.6% 23
matematyka pisemny rozszerzony - 8% 3
wos pisemny rozszerzony - 23.4% 10