VIII Liceum Rzeszów

VIII Liceum

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.8lo.rzeszow.pl

e-mail: sekretariat@zso3.resman.pl

Tel.: (17) 748-21-20

Adres: ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

Profile VIII Liceum

1a / ang-geo-wos

1b,c / ang/niem-biol-chem

Wyniki matur VIII Liceum Rzeszów

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 21% 14
chemia pisemny rozszerzony - 19% 2
geografia pisemny rozszerzony - 30% 7
historia pisemny rozszerzony - 31% 3
historia sztuki pisemny rozszerzony - 17% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 60% 50
język angielski pisemny podstawowy 94% 61% 50
język angielski pisemny rozszerzony - 40% 20
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 38% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 33% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 64% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 64% 2
język polski pisemny podstawowy 98% 64% 53
język polski ustny podstawowy 100% 67% 53
język polski pisemny rozszerzony - 27% 3
matematyka pisemny podstawowy 65% 41% 53
wos pisemny rozszerzony - 17% 26

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 21.31% 14
chemia pisemny rozszerzony - 19.17% 2
geografia pisemny rozszerzony - 30% 7
historia pisemny rozszerzony - 31.33% 3
historia sztuki pisemny rozszerzony - 16.5% 2
język angielski pisemny podstawowy 94.12% 60.72% 50
język angielski ustny podstawowy 94.12% 60.45% 50
język angielski pisemny rozszerzony - 40.1% 20
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 38% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 33% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 64% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 63.5% 2
język polski ustny podstawowy 98.15% 67.31% 53
język polski pisemny podstawowy 98.15% 63.74% 53
język polski pisemny rozszerzony - 26.67% 3
matematyka pisemny podstawowy 64.81% 41.28% 53
wos pisemny rozszerzony - 17.37% 26