X Liceum Rzeszów

X Liceum

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zsku.rzeszow.pl

e-mail: sekretariat@zsku.rzeszow.pl

Tel.: (17) 852-09-43

Adres: ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

Profile X Liceum

1L / wojskowy

Wyniki matur X Liceum Rzeszów

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 36% 16
język angielski pisemny podstawowy 93% 58% 29
język angielski ustny podstawowy 96% 55% 29
język angielski pisemny rozszerzony - 22% 22
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 52% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 50% 1
język polski ustny podstawowy 92% 63% 30
język polski pisemny podstawowy 100% 53% 30
matematyka pisemny podstawowy 57% 36% 30
matematyka pisemny rozszerzony - 5% 3
wos pisemny rozszerzony - 35% 2

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 35.52% 16
język angielski pisemny podstawowy 93.1% 57.72% 29
język angielski ustny podstawowy 93.1% 55.31% 29
język angielski pisemny rozszerzony - 22.36% 22
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 52% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 50% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 52.57% 30
język polski ustny podstawowy 100% 62.97% 30
matematyka pisemny podstawowy 56.67% 35.73% 30
matematyka pisemny rozszerzony - 5.33% 3
wos pisemny rozszerzony - 35% 2