XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka Warszawa

XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.maczek.waw.pl

e-mail: sekretariat@maczek.pl.pl

Tel.: (22) 833-02-58

Adres: ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa

Profile XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka

1C / biologiczno-chemiczna

1B / humanistyczna

1E / humanistyczna

1A / matematyczno-fizyczna

1D / matematyczno-geograficzna

Wyniki matur XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka Warszawa

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 39% 15
chemia pisemny rozszerzony - 48% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 46% 19
geografia pisemny rozszerzony - 52% 30
historia pisemny rozszerzony - 43% 35
historia sztuki pisemny rozszerzony - 7% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 55% 4
język angielski pisemny podstawowy 100% 93% 144
język angielski ustny podstawowy 100% 81.56% 146
język angielski pisemny rozszerzony - 79% 125
język francuski pisemny podstawowy 100% 90% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 70% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 38% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 84% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 87% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 53% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 72% 148
język polski ustny podstawowy 100% 64.04% 151
język polski pisemny rozszerzony - 74% 59
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 94% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 76.5% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 82% 1
język włoski pisemny podstawowy 100% 84% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 67% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 74% 149
matematyka pisemny rozszerzony - 64% 45
wos pisemny rozszerzony - 49% 17

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 33% 17
chemia pisemny rozszerzony - 20.7% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 46.2% 23
geografia pisemny rozszerzony - 53% 28
historia pisemny rozszerzony - 52.3% 29
historia sztuki pisemny rozszerzony - 49% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 89.3% 154
język angielski ustny podstawowy 100% 80.3% 154
język angielski pisemny rozszerzony - 69.4% 135
język francuski ustny podstawowy 100% 90% 1
język francuski pisemny podstawowy 100% 66% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 70% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79.4% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 85.2% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 49% 4
język polski ustny podstawowy 100% 66.5% 165
język polski pisemny podstawowy 100% 68.4% 165
język polski pisemny rozszerzony - 72.7% 52
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 92.7% 3
język włoski ustny podstawowy 100% 57.7% 3
język włoski pisemny podstawowy 100% 66% 3
matematyka pisemny podstawowy 100% 77.4% 165
matematyka pisemny rozszerzony - 50.8% 53
wos pisemny rozszerzony - 40.2% 24