XVII Liceum Poznań

XVII Liceum

Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna

Strona: www.zso4.poznan.pl

e-mail: sekretariat@zso4.icpnet.pl

Tel.: (61) 877-60-58

Adres: os. Czecha 59, 61-288 Poznań

Profile XVII Liceum

1E / dwujęzyczna

1D / hiszpańsko-geograficzna

1A-2 / humanistyczna

1A-1 / humanistyczna

1B / politechniczna

1C / przyrodnicza

Wyniki matur XVII Liceum Poznań

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 28.52% 21
chemia pisemny rozszerzony - 19.56% 9
filozofia pisemny rozszerzony - 23.5% 4
fizyka pisemny rozszerzony - 16.67% 3
geografia pisemny rozszerzony - 41.5% 48
historia pisemny rozszerzony - 30.5% 8
historia sztuki pisemny rozszerzony - 37.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 16.67% 3
język angielski pisemny podstawowy 98.86% 81.25% 88
język angielski ustny podstawowy 90.91% 65.65% 88
język angielski pisemny rozszerzony - 57.92% 71
język polski ustny podstawowy 95.1% 49.75% 102
język polski pisemny podstawowy 99.02% 65.31% 102
język polski pisemny rozszerzony - 29.14% 29
matematyka pisemny podstawowy 91.18% 55.9% 102
matematyka pisemny rozszerzony - 32% 20
wos pisemny rozszerzony - 27.2% 10

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 29.62% 26
chemia pisemny rozszerzony - 28.95% 19
fizyka pisemny rozszerzony - 29.88% 8
geografia pisemny rozszerzony - 43.52% 48
historia pisemny rozszerzony - 37.33% 6
informatyka pisemny rozszerzony - 20.8% 5
język angielski pisemny podstawowy 99.12% 78.83% 113
język angielski ustny podstawowy 97.35% 67.97% 116
język angielski pisemny rozszerzony - 55.44% 85
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 84.92% 13
język hiszpański ustny podstawowy 100% 69.62% 13
język hiszpański pisemny rozszerzony - 43.6% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 76% 5
język niemiecki ustny podstawowy 100% 66% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 66.5% 4
język polski ustny podstawowy 89.31% 43.07% 131
język polski pisemny podstawowy 98.47% 58.66% 131
język polski pisemny rozszerzony - 50.75% 36
matematyka pisemny podstawowy 93.13% 55.45% 131
matematyka pisemny rozszerzony - 19.05% 21
wos pisemny rozszerzony - 22.73% 11