Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: info@amuz.wroc.pl

Tel.: (71) 310-05-00

Adres: pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław

Wydziały Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Kierunki Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Jazz i Muzyka Estradowa (Wydział Instrumentalny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Muzykoterapia (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Wokalistyka (Wydział Wokalny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Kompozycja (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Dyrygentura (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Teoria Muzyki (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Instrumentalistyka (Wydział Instrumentalny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Jazz i Muzyka Estradowa (Wydział Instrumentalny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Wokalistyka (Wydział Wokalny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Teoria Muzyki (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Instrumentalistyka (Wydział Instrumentalny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Teoria Muzyki (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Muzykoterapia (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Instrumentalistyka (Wydział Instrumentalny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Jazz i Muzyka Estradowa (Wydział Instrumentalny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Wokalistyka (Wydział Wokalny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kompozycja (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Dyrygentura (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Instrumentalistyka (Wydział Instrumentalny)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Jazz i Muzyka Estradowa (Wydział Instrumentalny)