Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rektor@awf.wroc.pl

Tel.: (71) 347-31-01

Adres: al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

Wydziały Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kierunki Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Turystyka i Rekreacja (Wydział Wychowania Fizycznego)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Terapia Zajęciowa (Wydział Fizjoterapii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Wychowanie Fizyczne (Wydział Wychowania Fizycznego)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Kosmetologia (Wydział Fizjoterapii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja (Wydział Wychowania Fizycznego)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Terapia Zajęciowa (Wydział Fizjoterapii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Wychowanie Fizyczne (Wydział Wychowania Fizycznego)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Kosmetologia (Wydział Fizjoterapii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kosmetologia (Wydział Fizjoterapii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Turystyka i Rekreacja (Wydział Wychowania Fizycznego)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Sport (Wydział Nauk o Sporcie)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Fizjoterapia (Wydział Fizjoterapii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Wychowanie Fizyczne (Wydział Wychowania Fizycznego)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Kosmetologia (Wydział Fizjoterapii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja (Wydział Wychowania Fizycznego)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Sport (Wydział Nauk o Sporcie)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Fizjoterapia (Wydział Fizjoterapii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Wychowanie Fizyczne (Wydział Wychowania Fizycznego)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Sport (Wydział Nauk o Sporcie)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Fizjoterapia (Wydział Fizjoterapii)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Sport (Wydział Nauk o Sporcie)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Fizjoterapia (Wydział Fizjoterapii)