Wydział ChemiiUniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Strona: Przejdź na stronę wydziału

e-mail: dziekan1@chem.ug.edu.pl

Adres: ul. Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk