Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rectorof@amu.edu.pl

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został powołany w 1919 roku, choć jego korzenie sięgają 1611 roku, kiedy to założono w tym mieście Kolegium Jezuickie. W roku 2018 zajął piąte miejsce w Polsce, według World University Rankings. Ranking szanghajski zaś umiejscawia tą uczelnię na miejscach 701-800. Według danych z 2017 roku poznańska uczelnia liczyła 40 358 studentów, w tym 1303 słuchaczy studiów doktoranckich oraz 1448 studiów podyplomowych. Uniwersytet zatrudnia 5175 pracowników, w tym 2995 naukowych. 918 pracowników Uniwersytetu posiada tytuł profesorski.

Uniwersytet im Adama Mickiewicza – kierunki kształcenia (studia Poznań)

Kształcenie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może odbywać się na piętnastu wydziałach. Dziedziny nauki, jakie można studiować na poznańskiej uczelni dotyczą nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz związanych ze sztuką. Uniwersytet poznański oferuje studiowanie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na trzech poziomach (I, II, III). Oprócz tego studenci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza mogą korzystać z takich opcji jak studia podyplomowe (które umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych), Akademię Artes Liberales czy Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne, dzięki którym możliwe jest połączenie różnych specjalności humanistycznych. Osobom zainteresowanym zajęciami w językach obcych poznański uniwersytet oferuje korzystanie z Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej. Ponadto uczelnia proponuje swoim studentom uczestnictwo w programach MOST oraz Erasmus, które umożliwiają zagraniczne i krajowe wymiany studenckie. Przy Uniwersytecie działa również Centrum Studiów Otwartych, które oferuje mieszkańcom Wielkopolski udział w życiu akademickim, a także możliwość brania aktywnego uczestnictwa w wykładach z różnych dziedzin. Dla osób nieco starszych istnieje również opcja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet poznański posiada bardzo prężnie działający parlament studentów i doktorantów, a także Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Komunikacja europejska (Wydział)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Projektowanie kultury (Wydział)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Astronomia (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia duńska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Fizyka (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Archeologia (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Chemia (Wydział Chemii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Etnologia (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia studia południowosłowiańskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Muzykologia (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Biologia (Wydział Biologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Biotechnologia (Wydział Biologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Komunikacja europejska (Wydział)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Projektowanie kultury (Wydział)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Historia (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Biologia (Wydział Biologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Zarządzanie (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia rosyjska, ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Optometria (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Biologia (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Archeologia (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Biotechnologia (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Analityka żywności (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Komunikacja europejska (Wydział)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Etnologia (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Muzykologia (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemistry (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Neurobiologia (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Polonistyka w kontekstach kultury (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Akustyka (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Astronomia (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Biofizyka (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Fizyka (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Chemia (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Historia (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Akustyka (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Optometria (Wydział Fizyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Komunikacja europejska (Wydział)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Biologia (Wydział Biologii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)