Wydział ChemiiUniwersytet Opolski

Wydział Chemii

Strona: Przejdź na stronę wydziału

e-mail: chemia@uni.opole.pl

Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole