Wydział EkonomiiUniwersytet Rzeszowski

Wydział Ekonomii

Strona: Przejdź na stronę wydziału

e-mail: wekon@univ.rzeszow.pl

Adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów